Politica de confidențialitate

Date cu caracter personal

Datele furnizate de dumneavoastră în calitate de utilizător al acestui website pot fi utilizate, stocate și prelucrate de Toro Finexpert S.R.L. în scopul promovării, prestării și/sau îmbunătățirii serviciilor, inclusiv în cadrul unor cercetări pe piață.
În situația în care nu sunteți de acord cu condițiile de confidențialitate descrise pe această pagină, trebuie sa încetați accesul și folosirea serviciilor oferite de www.torocredit.ro.

Toro Finexpert S.R.L. asigură confidențialitatea datelor dumneavoastră personale, iar prelucrarea acestora ce face respectând termenii prevăzuți de legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Datele cu caracter personal reprezintă informațiile referitoare la o persoana fizica identificată sau identificabilă. Aceste informații pot include, printre altele dar fără e se limita la acestea, numele și prenumele, adresa, numere de telefon, adresa e-mail, informații despre bunurile personale, starea de sănătate, modul în care folosiți serviciile noastre, reprezentând informații pe care ni le-ați oferit printr-o cerere de oferta, printr-un formular de înregistrare, contract sau printr-o altă modalitate.

Datele personale pot fi folosite de Toro Finexpert S.R.L. exclusiv în scopuri asociate comercializării serviciilor noastre cum ar fi: oferirea de produse și/sau servicii către dumneavoastră, procesarea comenzilor sau cererilor efectuate de dumneavoastră, realizarea de studii pe piață, promovarea de produse și/sau servicii oferite de Toro Finexpert S.R.L. și/sau de partenerii noștri, contactarea dumneavoastră în legătură cu oferte de produse și servicii oferite de Toro Finexpert S.R.L. și/sau de partenerii noștri.

Toro Finexpert S.R.L. vă aduce la cunoștință ca beneficiați de dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție prevazute de legea nr. 677/2001, pe care le puteți exercita prin e-mail la adresa office@torocredit.ro. De asemenea, ne puteți contacta la aceasta adresă e-mail pentru orice informații suplimentare legate de utilizarea website-ului www.torocredit.ro și de prelucrarea datelor cu caracter personal.

Vizualizând în continuare acest website, confirmați ca ați citit, înțeles și sunteți în totalitate de acord cu condițiile de de confidențialitate descrise pe această pagină.